Profail

Koperasi Sumber Terbuka Selangor Berhad (Kostem) adalah sebuah koperasi yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ditubuhkan pada April 2012, fungsi utama Kostem adalah Perkhidmatan bagi aktiviti-aktiviti berikut:
1. Pendidikan, ICT
2. Penganjur Acara/Program Promosi
3. Pemasaran perkhidmatan, perisian, perkakasan, peralatan dan penerbitan teknologi maklumat dan komunikasi berasaskan sumber terbuka

Pentadbiran Kostem adalah tertakluk kepada:
1. Akta Koperasi 1993
2. Peraturan-Peraturan Koperasi
3. Perintah, Pekeliling dan Garis Panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia
4. Undang-Undang Kecil Koperasi Sumber Terbuka Selangor Berhad
5. Ahli Lembaga Koperasi Sumber Terbuka Selangor Berhad
6. Mesyuarat Agung Anggota Koperasi Sumber Terbuka Selangor Berhad

Kostem adalah organisasi yang berdaftar seperti berikut:
1. Suruhanjaya Koperasi Malaysia
2. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad

Ahli Lembaga Koperasi yang dilantik bagi penggal semasa adalah:
1. Tn. Syed Zainal Abidin, Presiden
2. YM Raja Iskandar Shah, Setiausaha
3. Cik Nurlina binti Abd Jalil, Bendahari
4. En. Muhammad bin Othman
5. En. Saminatha Kumaran
6. En. Maulviridha bin Abu Bakar

Mesyuarat Agung Anggota Koperasi
1. 3hb Disember 2011, Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor.

Melayu

Modal Berbayar

Bilangan Debit (RM) Kredit (RM)
35 4,281.00